Γνωρίζοντας το Σώμα μας, μας επισκέφτηκε ο κ. Σκελετούλης – ΠΝ