Παιδικός Σταθμός Στόχοι

Μικρός Παιδικός2,5 - 3ετων

Ιδανική προσαρμογή

 • 2 γεύματα την ημέρα
 • μεταφορά με σχολικά
 • πολυποίκιλο πρόγραμμα
 • εξωτερικές δραστηριότητες
Μεγάλος Παιδικός3 - 4ετων

Δημιουργία και χαρά

 • 2 γεύματα την ημέρα
 • μεταφορά με σχολικά
 • πολυποίκιλες δραστηριότητες
 • εκδηλώσεις – δρώμενα

Παιδί και Γλώσσα

 • Να διηγούνται ένα µικρό παραµύθι, µια µικρή ιστορία.
 • Να αφηγούνται γεγονότα που έγιναν.
 • Να περιγράφουν γεγονότα, αντικείµενα και εικόνες.
 • Να συµµετέχουν σε συζητήσεις.
 • Να εµπλουτίσουν το προφορικό τους λόγο, να βελτιώσουν την άρθρωση.
 • Να αναπαράγουν ήχους ζώων.
 • Να φτιάχνουν µια ιστορία µε βάση µια εικόνα ή ένα αντικείµενο.
 • Να υιοθετήσουν βασικές συµβάσεις ανάγνωσης, π.χ. να κατανοήσουν ότι διαβάζουµε από αριστερά προς τα δεξιά, από πάνω προς τα κάτω, από την αρχή προς το τέλος.
 • Να ακούν και να κατανοούν µια διήγηση ή απλά κείµενα που κάποιος τους διαβάζει.
 • Να έρθουν σε επαφή µε οικείες λέξεις του περιβάλλοντός τους (το όνοµά τους, τα ονόµατα των φίλων τους, απλές λέξεις µέσα από τα θέµατα που δουλεύουν).
 • Να εντοπίζουν τον τίτλο, τον συγγραφέα και άλλα στοιχεία του βιβλίου.
 • Να ξεχωρίσουν το κείµενο από την εικόνα.
 • Να µάθουν να κρατούν σωστά ένα µολύβι, ένα πινέλο και να παίρνουν τη σωστή σωµατική στάση.
 • Να προσπαθήσουν να γράφουν το όνοµά τους.
 • Να ενθαρρύνονται να γράφουν, όπως µπορούν.

Παιδί και Μαθηματικά

 • Τους δίνεται η ευκαιρία µέσα από κατάλληλες δραστηριότητες να εφαρµόζουν τα µαθηµατικά στην καθηµερινή πρακτική.
 • Να επεξεργάζονται ποσότητες, σχήµατα, αριθµούς.
 • Να περιγράφουν, να παρατηρούν, να συγκρίνουν µε βάση κοινά γνωρίσµατα (χρώµα, µέγεθος, σχήµα).
 • Να προσεγγίσουν βασικές χωροχρονικές έννοιες.
 • Να κάνουν ταξινοµήσεις, οµαδοποιήσεις.

Παιδί και Περιβάλλον

 • Να αναπτύξουν την αυτοεκτίµησή τους.
 • Να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας.
 • Να κατανοήσουν την αξία της οµαδικής εργασίας.
 • Να µάθουν κανόνες υγιεινής και προστασίας.
 • Να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τον ανθρώπινο οργανισµό, ώστε να διακρίνουν και να ονοµάσουν τα εξωτερικά µέρη του σώµατος, να γνωρίσουν τις αισθήσεις και τη χρησιµότητά τους.
 • Να µάθουν για τους ζωικούς και φυτικούς οργανισµούς.
 • Να διευρύνουν τις γνώσεις τους για το φυσικό περιβάλλον.
 • Να διερευνούν το χώρο και να προσανατολίζονται σε σχέση µε σταθερά σηµεία αναφοράς και να γνωρίσουν τις µεταβολές του καιρού.

Παιδί Δημιουργία και Έκφραση

 • Να εξοικειωθούν µε τις δυνατότητες και τους τρόπους χρήσης διαφόρων εργαλείων και υλικών (ζωγραφική µε δαχτυλοµπογιές, πινέλα, κηροµπογιές, ξυλοµπογιές, πηλός, πλαστελίνη).
 • Να παρατηρήσουν, να πειραµατιστούν, να ανακαλύψουν, να δηµιουργήσουν, να χαρούν.
 • Να εκφράζονται δηµιουργικά, να αναπτύσσουν τη γλώσσα και την επικοινωνία µε σκοπό την ανάπτυξη των γλωσσικών και εκφραστικών δεξιοτήτων µε τον αυτοσχεδιασµό, το διάλογο, τη µίµηση, το συµβολικό παιχνίδι.
 • Να εξοικειώνονται µε την τεχνική του κουκλοθέατρου, να ενθαρρύνονται, να κατασκευάζουν, να διασκευάζουν µικρές ιστορίες και να τις παρουσιάζουν.
 • Να αναπτύσσουν την κινητικότητα τους (αµφιπλευρικότητα, ισορροπία, λεπτή και αδρή κινητικότητα).
 • Να καλλιεργήσουν τη συνεργατικότητα, τη φαντασία, την ικανότητα συγκέντρωσης και την αίσθηση του χώρου, στοιχεία απαραίτητα στην εκµάθηση της γραφής, της ανάγνωσης και των µαθηµατικών.
 • Να αναπαράγουν µουσικά ακούσµατα µε διάφορους τρόπους.
 • Να αυτοσχεδιάζουν απλές µουσικές συνθέσεις.
 • Να εκφράζουν τα συναισθήµατά τους σε διάφορα µουσικά ακούσµατα.
 • Να γνωρίσουν µουσική από άλλες χώρες.
 • Να γνωρίσουν µουσικά όργανα και να παίζουν ρυθμούς με κρουστά όργανα.
 • Να έρθουν σε επαφή µε διάφορα είδη µουσικής.

Η προσέγγιση μας

Γλώσσα
Μαθηματικά
Περιβάλλον
Δημιουργία - Έκφραση

Το Σχολείο μας σέβεται τον ρυθμό ανάπτυξης και τη μοναδικότητά του κάθε παιδιού ξεχωριστά και στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξή του. Πιστεύουμε ακράδαντα, ότι το κάθε παιδί είναι μοναδικό και δικαιούται όλα τα εφόδια, που θα του επιτρέψουν να αναπτύξει αυθεντικά την προσωπικότητά του.