Νηπιαγωγείο στόχοι

Μικρό Νήπιο4 - 5ετων

Ένα ιδανικό πρόγραμμα

 • 2 γεύματα την ημέρα
 • μεταφορά με σχολικά
 • πολυποίκιλο πρόγραμμα
 • εξωτερικές δραστηριότητες
Μεγάλο Νήπιο5 - 6ετων

Προετοιμασία για το Δημοτικό

 • 2 γεύματα την ημέρα
 • μεταφορά με σχολικά
 • πολυποίκιλες δραστηριότητες
 • εκδηλώσεις – δρώμενα

Παιδί και Γλώσσα

 • Να διηγούνται και να αφηγούνται γεγονότα που έγιναν, ένα παραµύθι, µια ιστορία, µια φανταστική ιστορία.
 • Να περιγράφουν γεγονότα, αντικείµενα και εικόνες.
 • Να συµµετέχουν σε συζητήσεις και να επιχειρηµατολογούν, να περιµένουν τη σειρά τους για να πάρουν το λόγο και να κάνουν ερωτήσεις.
 • Να εµπλουτίσουν το προφορικό τους λόγο.
 • Να αποκτήσουν φωνολογική επίγνωση.
 • Nα αναπαράγουν ήχους ζώων (ασκήσεις ορθοφωνίας).
 • Να αυτοσχεδιάζουν ιστορίες.
 • Να απαγγέλουν γλωσσοδέτες.
 • Να φτιάχνουν µια ιστορία µε βάση µια εικόνα ή ένα αντικείµενο.
 • Να υιοθετήσουν βασικές συµβάσεις ανάγνωσης, π.χ. διαβάζουµε από αριστερά προς τα δεξιά, από πάνω προς τα κάτω, από την αρχή προς το τέλος.
 • Να ακούν και να κατανοούν µια διήγηση ή απλά κείµενα, που κάποιος τους διαβάζει.
 • Να αποµνηµονεύουν µικρά ποιήµατα, κείµενα.
 • Να έρθουν σε επαφή µε οικείες λέξεις στο περιβάλλον και µέσα σε κείµενα.
 • Να εντοπίζουν τον τίτλο, το συγγραφέα και άλλα στοιχεία ενός βιβλίου.
 • Να συνειδητοποιήσουν ότι στα φωνήµατα αντιστοιχούν γράµµατα.
 • Να ξεχωρίζουν ποίηση και πεζό λόγο.
 • Να δηµιουργούν προτάσεις, να τις χωρίσουν σε λέξεις, συλλαβές, γράµµατα.
 • Να διαβάζουν και να κατανοούν τις σύνθετες λέξεις.
 • Να κατανοήσουν τη σηµασία της γραφής ως µέσου επικοινωνίας και µετάδοσης πληροφοριών.
 • Να µάθουν να κρατούν σωστά ένα µολύβι ή ένα πινέλο και να παίρνουν τη σωστή στάση σώµατος.
 • Να γράφουν το όνοµά τους.
 • Να ενθαρρύνονται να γράφουν, όπως µπορούν.
 • Να αναγνωρίζουν το κεφαλαίο γράµµα, να το αντιστοιχούν µε το πεζό και αντίστροφα.
 • Να βρίσκουν σε µια λέξη το γράµµα που λείπει.
 • Να φτιάχνουν απλές λέξεις από σκόρπια γράµµατα.

Παιδί και Μαθηματικά

 • Να οικοδοµούν την έννοια των αριθµών και να αναγνωρίζουν αριθµούς.
 • Να κάνουν συγκρίσεις, ταξινοµήσεις, αντιστοιχίσεις, σειροθετήσεις.
 • Να εκτελούν απλές µαθηµατικές πράξεις (πρόσθεση, αφαίρεση, διαίρεση µε αντικείµενα).
 • Να προσεγγίζουν σταδιακά την έννοια του χρόνου.
 • Να αναγνωρίζουν σχήµατα και γεωµετρικά στερεά.
 • Να αναγνωρίζουν συµµετρικά σχήµατα.
 • Ποσότητες – Ανισότητες.
 • Να µάθουν την έννοια της διατακτικότητας.
 • Να γνωρίσουν τους πίνακες διπλής εισόδου.

Παιδί και Περιβάλλον

 • Να αναπτύξουν την αυτοεκτίµησή τους.
 • Να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας.
 • Να κατανοήσουν την αξία της οµαδικής εργασίας.
 • Να αναγνωρίσουν θρησκευτικές παραδόσεις και να αναπτύσσουν συναισθήµατα αγάπης και αδελφοσύνης.
 • Να µάθουν κανόνες υγιεινής και προστασίας.
 • Να αντιλαµβάνονται πώς ο άνθρωπος αλληλεπιδρά µε το περιβάλλον (τρύγος, θέρος).
 • Να αποκτήσουν νατουραλιστική νοηµοσύνη.
 • Να αντιλαµβάνονται τη συµβολή των µέσων µεταφοράς και επικοινωνίας.
 • Να γνωρίσουν κανόνες κυκλοφοριακής αγωγής.
 • Να αναπτύσσουν ενδιαφέρον για τα ιστορικά γεγονότα.
 • Να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τον ανθρώπινο οργανισµό.
 • Να µάθουν για τους ζωικούς και φυτικούς οργανισµούς.
 • Να αντιληφθούν ορισµένες χαρακτηριστικές ιδιότητες των µαγνητών.
 • Να διευρύνουν τις γνώσεις τους για το φυσικό περιβάλλον.
 • Να διερευνούν το χώρο και να προσανατολίζονται σε σχέση µε σταθερά σηµεία αναφοράς.
 • Να περιγράφουν µεταβολές του καιρού και άλλα µετεωρολογικά φαινόµενα.

Παιδί Δημιουργία και Έκφραση

 • Να φτιάχνουν συνθέσεις µε διάφορα υλικά.
 • Να σχεδιάζουν διάφορα είδη γραµµών και περιγραµµάτων και να συνθέτουν διάφορα σχήµατα και γραµµές.
 • Να κάνουν κολάζ.
 • Να εκφράζονται µε το ελεύθερο, δραµατικό παιχνίδι.
 • Να εκφράζονται µε την µίµηση.
 • Να εξοικειώνονται µε διάφορες µορφές θεάτρου (θέατρο σκιών, κουκλοθέατρο, θεατρικό παιχνίδι, παντοµίµα)
 • Να παίζουν κουκλοθέατρο.
 • Να αναπτύξουν την κινητικότητα τους (αµφιπλευρικότητα, ισορροπία, λεπτή και αδρή κινητικότητα).
 • Να αναπτύξουν σταδιακά θετικές στάσεις συνεργασίας και αλληλοαποδοχής.
 • Να αναπαράγουν µουσικά ακούσµατα µε διάφορους τρόπους.
 • Να παρουσιάζουν τις εκτελέσεις τους.
 • Να αυτοσχεδιάζουν απλές µουσικές συνθέσεις.
 • Να εκφράζουν τα συναισθήµατά τους σε διάφορα µουσικά ακούσµατα.
 • Να γνωρίσουν µουσική από άλλες χώρες.
 • Να γνωρίσουν µουσικά όργανα και είδη ρυθµών.
 • Να έρθουν σε επαφή µε µεγάλους συνθέτες και διάφορα είδη µουσικής.

Παιδί και Νέες Τεχνολογίες

 • Να µάθουν την ορθή χρήση των Νέων Τεχνολογιών και τους κανόνες ασφαλείας.
 • Να αναζητούν, να οργανώνουν, να διαχειρίζονται και να παράγουν πληροφορίες σε πολλαπλές μορφές.
 • Να αναπτύσσουν ιδέες, προσωπική έκφραση και δημιουργία.
 • Να επικοινωνούν και να συνεργάζονται.
 • Να διερευνούν, να πειραματίζονται, να ανακαλύπτουν και να επιλύουν προβλήματα σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα.
 • Να κατανοήσουν τον ρόλο των ψηφιακών τεχνολογίων στη σύγχρονη κοινωνία και τον πολιτισμό.

Παιδί Δημιουργία και Αγγλικά

 • Μέσα από το μάθημα των Αγγλικών τα παιδιά με ευχάριστο τρόπο εξοικειώνονται με την Αγγλική Γλώσσα, ακολουθώντας την εξέλιξη του συνολικού προγράμματος.

Η προσέγγιση μας

Γλώσσα
Μαθηματικά
Περιβάλλον
Δημιουργία - Έκφραση
Νέες τεχνολογίες
Αγγλικά

Το Σχολείο μας σέβεται τον ρυθμό ανάπτυξης και τη μοναδικότητά του κάθε παιδιού ξεχωριστά και στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξή του. Πιστεύουμε ακράδαντα, ότι το κάθε παιδί είναι μοναδικό και δικαιούται όλα τα εφόδια, που θα του επιτρέψουν να αναπτύξει αυθεντικά την προσωπικότητά του.