Ωράριο και Λειτουργία

  • Το σχολείο μας λειτουργεί καθημερινά από τις 7:00 έως τις 16:45, εκτός από τις επίσημες αργίες.
  • Δέχεται παιδιά από 2,5 ετών έως τη φοίτησή τους στο Δημοτικό.
  • Το Νηπιαγωγείο μας έχει άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και χωρίζεται σε δύο τμήματα, το Νηπιαγωγείο και το Προνήπιο.
  • Ο Παιδικός μας Σταθμόςέχει άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας καιχωρίζεται επίσης σε δύο τμήματα, τον μεγάλο παιδικό και τον μικρό παιδικό.