Συνεργασία Σχολείου και Οικογένειας

Η επικοινωνία μεταξύ του σχολείου και της οικογένειας αποφέρει πολύ σημαντικά οφέλη, των οποίων δέκτης είναι φυσικά το παιδί!

Στον «Μικρό Πρίγκιπα» έχουμε την πεποίθηση πως η οικογένεια είναι κομμάτι του σχολείου και η αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο κάνει τη διδακτική διαδικασία πραγματικά μαγική!