Εφόδια για το Δημοτικό

Μέσα από το πλούσιο, βιωματικό πρόγραμμά μας παρέχεται στα παιδιά η δυνατότητα να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας, αναγνώρισης και διαχείρισης των συναισθημάτων και να καλλιεργήσουν τις έννοιες του σεβασμού, της ομαδικότητας και της συνεργασίας. Η Γλώσσα και τα Μαθηματικά προσεγγίζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να τους δίνεται η ευκαιρία να έρθουν αβίαστα σε επαφή με το γραπτό και προφορικό λόγο, να λύσουν απλά, καθημερινά προβλήματα κατακτώντας αριθμητικές σχέσεις και μαθηματικές έννοιες.

Κατά τη διάρκεια της φοίτησης των μαθητών μας στο Νηπιαγωγείο, προγραμματίζουμε επισκέψεις σε διάφορα Δημοτικά Σχολεία, όπου τα παιδιά εξοικειώνονται με το χώρο και την ιδέα της μετάβασής τους σε ένα “μεγαλύτερο Σχολείο”.
Εκεί καταθέτουν απορίες τους σε μαθητές και δασκάλους του Δημοτικού και βέβαια προγεύονται τη μετέπειτα ζωή τους εκεί, μέσα από τη βιωματική εμπειρία και την προσομοίωση μαθήματος με τους εκεί δασκάλους.