Παιδικός σταθμός

Μικρός Παιδικός
2 - 3 ετών

An exceptional  program for your child!

 • 2 meals/ day
 • medical assistance
 • indoor activities
 • outdoor activities
Προ-προνηπιακό07:00 - 18:00
3 - 4 ετών

An exceptional program for your child!

 • 2 meals/ day
 • medical assistance
 • indoor activities
 • outdoor activities

Στόχοι για τα παιδιά του Παιδικού Σταθμού

Παιδί και Γλώσσα

 • Να διηγούνται ένα µικρό παραµύθι, µια µικρή ιστορία.
 • Να αφηγούνται γεγονότα που έγιναν.
 • Να περιγράφουν γεγονότα, αντικείµενα και εικόνες.
 • Να συµµετέχουν σε συζητήσεις.
 • Να εµπλουτίσουν το προφορικό τους λόγο, να βελτιώσουν την άρθρωση.
 • Να αναπαράγουν ήχους ζώων.
 • Να φτιάχνουν µια ιστορία µε βάση µια εικόνα ή ένα αντικείµενο.
 • Να υιοθετήσουν βασικές συµβάσεις ανάγνωσης, π.χ. να κατανοήσουν ότι διαβάζουµε από αριστερά προς τα δεξιά, από πάνω προς τα κάτω, από την αρχή προς το τέλος.
 • Να ακούν και να κατανοούν µια διήγηση ή απλά κείµενα που κάποιος τους διαβάζει.
 • Να έρθουν σε επαφή µε οικείες λέξεις του περιβάλλοντός τους (το όνοµά τους, τα ονόµατα των φίλων τους, απλές λέξεις µέσα από τα θέµατα που δουλεύουν).
 • Να εντοπίζουν τον τίτλο, το συγγραφέα και άλλα στοιχεία του βιβλίου.
 • Να ξεχωρίσουν το κείµενο από την εικόνα.
 • Να µάθουν να κρατούν σωστά ένα µολύβι, ένα πινέλο και να παίρνουν τη σωστή σωµατική στάση.
 • Να προσπαθήσουν να γράφουν το όνοµά τους.
 • Να ενθαρρύνονται να γράφουν, όπως µπορούν.

Παιδί και Μαθηματικά

 • Τους δίνεται η ευκαιρία µέσα από κατάλληλες δραστηριότητες να εφαρµόζουν τα µαθηµατικά στην καθηµερινή πρακτική.
 • Να επεξεργάζονται ποσότητες, σχήµατα, αριθµούς.
 • Να περιγράφουν, να παρατηρούν, να συγκρίνουν µε βάση κοινά γνωρίσµατα (χρώµα, µέγεθος, σχήµα).
 • Να προσεγγίσουν βασικές χωροχρονικές έννοιες.
 • Να κάνουν ταξινοµήσεις, οµαδοποιήσεις.

Παιδί και Περιβάλλον

 • Να αναπτύξουν την αυτοεκτίµησή τους.
 • Να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας.
 • Να κατανοήσουν την αξία της οµαδικής εργασίας.
 • Να µάθουν κανόνες υγιεινής και προστασίας.
 • Να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τον ανθρώπινο οργανισµό, ώστε να διακρίνουν και να ονοµάσουν τα εξωτερικά µέρη του σώµατος, να γνωρίσουν τις αισθήσεις και τη χρησιµότητά τους.
 • Να µάθουν για τους ζωικούς και φυτικούς οργανισµούς.
 • Να διευρύνουν τις γνώσεις τους για το φυσικό περιβάλλον.
 • Να διερευνούν το χώρο και να προσανατολίζονται σε σχέση µε σταθερά σηµεία αναφοράς και να γνωρίσουν τις µεταβολές του καιρού.

Παιδί Δημιουργία και Έκφραση

 • Να εξοικειωθούν µε τις δυνατότητες και τους τρόπους χρήσης διαφόρων εργαλείων και υλικών (ζωγραφική µε δαχτυλοµπογιές, πινέλα, κηροµπογιές, ξυλοµπογιές, πηλός, πλαστελίνη).
 • Να παρατηρήσουν, να πειραµατιστούν, να ανακαλύψουν, να δηµιουργήσουν, να χαρούν.
 • Να εκφράζονται δηµιουργικά, να αναπτύσσουν τη γλώσσα και την επικοινωνία µε σκοπό την ανάπτυξη των γλωσσικών και εκφραστικών δεξιοτήτων µε τον αυτοσχεδιασµό, το διάλογο, τη µίµηση, το συµβολικό παιχνίδι.
 • Να εξοικειώνονται µε την τεχνική του κουκλοθέατρου, να ενθαρρύνονται, να κατασκευάζουν, να διασκευάζουν µικρές ιστορίες και να τις παρουσιάζουν.
 • Να αναπτύσσουν την κινητικότητα τους (αµφιπλευρικότητα, ισορροπία, λεπτή και αδρή κινητικότητα).
 • Να καλλιεργήσουν τη συνεργατικότητα, τη φαντασία, την ικανότητα συγκέντρωσης και την αίσθηση του χώρου, στοιχεία απαραίτητα στην εκµάθηση της γραφής, της ανάγνωσης και των µαθηµατικών.
 • Να αναπαράγουν µουσικά ακούσµατα µε διάφορους τρόπους.
 • Να αυτοσχεδιάζουν απλές µουσικές συνθέσεις.
 • Να εκφράζουν τα συναισθήµατά τους σε διάφορα µουσικά ακούσµατα.
 • Να γνωρίσουν µουσική από άλλες χώρες.
 • Να γνωρίσουν µουσικά όργανα και το ρυθµό.
 • Να έρθουν σε επαφή µε διάφορα είδη µουσικής.

Μια ματιά στη φιλοσοφία μας

Εκπαίδευση
Δημουργία
Περιβάλλον
Ψυχαγωγία

Το Σχολείο μας σέβεται το ρυθμό ανάπτυξης και τη μοναδικότητά του κάθε παιδιού ξεχωριστά και στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του. Πιστεύουμε ακράδαντα, ότι το κάθε παιδί είναι μοναδικό και δικαιούται όλα τα εφόδια, που θα του επιτρέψουν να αναπτύξει αυθεντικά την προσωπικότητά του. Μέσα από το πλούσιο και ευέλικτο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα, καταφέρνουμε να προσφέρουμε στους μαθητές μας πλατιά γνώση, που καλύπτει όλες τις πτυχές της ζωής.

Οι διαθεματικές προσεγγίσεις του προγράμματός μας και η Παιδοκεντρική διδασκαλία μας βοηθάει τους μαθητές να αναλάβουν ενεργητικό ρόλο, να ερευνούν και να αναζητούν πληροφορίες. Έτσι αποκτούν βιώματα, τα οποία γίνονται εμπειρίες και εσωτερικεύουν τη γνώση. Καταφέρνουμε λοιπόν η μάθηση να γίνει ένα ευχάριστο κομμάτι της ζωής τους.

Το εξαιρετικό διδακτικό προσωπικό μας, πιστό στις αρχές του «Μικρού Πρίγκιπα», πάντα ενήμερο για τις σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές (μεθόδους) μας εμπνέει, καθοδηγεί, προτρέπει τους μαθητές.

Η αμοιβαία σχέση εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας, που χτίζουμε με τους γονείς συμβάλλει ουσιαστικά στη μέγιστη συνεργασία των δύο πλευρών και κυρίως βοηθά τα παιδιά να νιώθουν ασφαλή, χαρούμενα και να αξιοποιούν τα ερεθίσματα που τους δίνουμε.

Με τη σφαιρική προετοιμασία των Μαθητών του Νηπιαγωγείου μας εξασφαλίζουμε την ομαλή τους μετάβαση-ένταξη στο Δημοτικό Σχολείο.