Η αλεπού που έσβησε τη φωτιά στο δάσος

Η ιστορία αυτή δημιουργήθηκε από τα ίδια τα παιδιά κατά το σχολικό έτος 2018-2019.

Τα παιδιά, αφού επέλεξαν εικόνες φόντου και πρόσθεσαν ήρωες και αντικείμενα από την ψηφιακή πλατφόρμα του StoryJumper, έφτιαξαν τις δικές τους ιστορίες. Μία από αυτές είναι και η “η αλεπού που έσβησε τη φωτιά”