Επιδοτούμενη φοίτηση

Συμμετέχουμε στα προγράμματα ΕΣΠΑ που επιδοτούν τη φοίτηση των παιδιών.

Είμαστε συμβεβλημένοι με τράπεζες για την επιδότηση φοίτησης παιδιών των εργαζομένων σε αυτές.