Εκμάθηση Αγγλικών

Τα παιδιά μας έρχονται σε επαφή με την Αγγλική Γλώσσα με στόχο την ενίσχυση του ενδιαφέροντός τους, καθώς και την εξοικείωση τους στην γλώσσα από πολύ μικρή ηλικία. Μέσα  από ένα σύστημα που λαμβάνει υπόψη το μαθησιακό προφίλ της ομάδας των μαθητών, χρησιμοποιούμε ένα σύνολο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Η χρήση οπτικοακουστικού υλικού, το ομαδικό και το θεατρικό παιχνίδι, οι ιστορίες και τα παραμύθια συμβάλλουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως την κατανόηση, την αλληλεπίδραση και την παραγωγή λέξεων ή πολύ βασικού λογού. Συνεπώς, ενθαρρύνεται η γνωριμία με τον ξένο πολιτισμό, η σωστή προφορά λέξεων καθώς και η αυθόρμητη αφομοίωση οικείου λεξιλογίου μέσω της βιωματικής εκμάθησης της γλώσσας.

Το μάθημα των Αγγλικών έρχεται να χτίσει θεμέλια σχέσης και αναζήτησης και για άλλες ξένες Γλώσσες, αφού αποτελεί πρότυπο και πρόκληση για αντίστοιχες προσεγγίσεις γλωσσών.