“Δίπλωμα Οδήγησης Ποδηλάτου” για τους μικρούς μας ποδηλάτες!

Την προηγούμενη εβδομάδα ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα “Κυκλοφοριακής Αγωγής” του Μικρού Πρίγκιπα!

Οι μικροί μας, ικανοί και ενημερωμένοι ποδηλάτες, έφυγαν ενθουσιασμένοι από το σχολείο με ένα “ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ”!