Ασφαλιστική κάλυψη και Πυρασφάλεια

school

Το σχολείο μας τηρεί τις τελευταίες προδιαγραφές για την πυρασφάλεια του κτιρίου και των παιδιών με ειδικά συστήματα και μελέτες πυροπροστασίας.

Τέλος, διαθέτουμε ασφαλιστική κάλυψη για τα παιδιά μας.